Prefabrik yapı ile konteynerlerin KDV alacağında kolaylık

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Katma Paha Vergisi Genel Uygulama Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, prefabrik yapı ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacağı, yılı içinde ve nakden iade edilebilecek.

Ayrıca, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen sarsıntı felaketi nedeniyle ilan edilen zorlayan sebep devrinde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine ait yapılan düzenlemeler kapsamında, sarsıntı felaketi nedeniyle zorlayıcı sebep hali ilan edilen vilayetlerde mükellefiyeti bulunanların beyanname verme yükümlülükleri ertelendiğinden, iade taleplerine ait KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda üretilen denetim raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) zorlayıcı sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen aksiliklere isabet eden kısmının teminat verilmesi halinde nakden ya da mahsuben iade edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

KALAN MÜDDET İŞLEYECEK

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ait olarak (ATU kapsamındaki iadeler dahil) KDV Genel Uygulama Bildirimi’nde yeminli mali müşavirlik (YMM) raporlarının ibrazı için belirlenen müddet, zorlayan sebep hali ilan edilen periyoda isabet eden kısmı için işlemeyecek, zorlayan sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan mühletler işlemeye devam edecek. Zorlayan sebep kapsamında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerine ait olarak vergi dairelerince eksikliklerin tamamlanması için gönderilen yazılarda verilen müddet için de birebir uygulama geçerli olacak.

Öte yandan Bakanlığın Tahsilat Genel Bildirisi de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu microsoft microsoft microsoft microsoft microsoft donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber