Bu Kişilik Testini Çözerek Güçlü ve Zayıf İstikametlerini Öğren!

Kişi yedisinde neyse yetmişinde de o mudur, yoksa kişiliği tecrübeleriyle ve öğrendikleriyle değişip şekillenir mi? Bu sorunun yanıtı net olarak bilinemese de bilim insanları “kişilik özellikleri çoğunlukla kalıcıdır ve uzun yıllar boyunca nispeten sabit kalırlar” görüşüyle hareket ederler. Bu hareket sonucunda da kişilikleri kategorilendirerek bizim kendimiz hakkında daha çok bilgi sahibi olmamızı sağlamaya çalışırlar.

Belli kişilik tipleri bu kategorilendirmeler sonucu oluşur. Kişilik tiplerinin belirlenmesi sonucunda kişilik testleri de oluşur. Bu testlerden biri de 16 Kişilik Testi. Günümüzde bu testin birçok firma tarafından işe alımlarda kullanıldığı tez ediliyor. Test genel olarak insanların kişilik özellikleri, tavırları ve davranışları hakkında kapsamlı bir tahlil sağlamak için kullanılıyor.

16 Kişilik Testi online ve fiyatsız bir biçimde yapılabiliyor.

İsviçreli Psikyatrist Carl Gustav Jung, kişiliklerin dört temel fonksiyonu olduğunu ve bu fonksiyonların iki ters kutba ayrıldığını savunmuştu. Bunlar; düşünme/içgörü, hissetme/duygusal reaksiyon verme, algılama/gözlemleme ve yargılama/karar verme işlevleriydi. Bu fonksiyonlardan hareketle Jung, kişilikleri dört ana kategoriye ayırmıştı: Analitik, Yaratıcı, Lojistik ve Empatik.

1930’lu yıllarda, Katharine Cook Briggs ve kızı Isabel Briggs Myers, Jung’un bu çalışmalarına dayanarak bir kişilik testi geliştirdiler. Bu testte, kişilik özelliklerini belirlemek için dört temel boyuttan yararlandılar: Düşünme-Yargılama (T), Duygu-Anlama (F), Algılama-İntüisyon (N) ve Dışadönüklük-İçedönüklük (E-I).

Testin bugünkü halini alması ise 1962 yılında gerçekleşti. Briggs ve Myers’ın testi resmi olarak “Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi” olarak isimlendirildi ve günümüzde “16 Personalities Test”, Türkçe ise “16 Kişilik Testi” olarak biliniyor. Test, kişilik özelliklerini kıymetlendirmek için bir dizi soru kullanıyor ve her bir boyutta dört farklı seçenek sunuyor.

Teste online ve fiyatsız olarak bu siteden ulaşabileceğiniz üzere kendiniz de anahtar söz aramalarıyla testi bulabilirsiniz. Test 60 sorudan oluşup, ortalama 10-15 dakika ortasında sürüyor.

İlk sırada tahlilciler kümesi geliyor:

INTJ-A/INTJ-T (Mimar): Bu kümede bulunan bireylerin hepsi, geleceğe dair bir hayal gücüne ve stratejik niyete sahip olan, rastgele bir hususta detaylı bir planlama yapabilen şahıslardır. Bu kümenin ünlülerinin Friedrich Nietzsche, Michelle Obama, Elon Musk ve Christopher Nolan olduğu düşünülüyor.

INTP-T/INTP-T (Mantıkçı): Bu kümede, bilgiye karşı büyük bir tutkuyla yanan ve yeniliklere imza atan mucitler yer alıyor. Bu kümenin ünlülerinin Bill Gates, Kristen Stewart, Albert Einstein, Avicii olduğu düşünülüyor.

ENTJ-A/ENTJ-T (Buyurucu): Mert, vizyon sahibi ve kararlı başkanların bu kümede yer aldığı, zorluklar karşısında her vakit bir tahlil üretebilen ya da yeni yollar açabilen başkanların bu kümede toplandığı söylenebilir. Bu kümenin ünlülerinin; Steve Jobs, Gordon Ramsay, Margaret Thatcher, Franklin D. Roosevelt olduğu düşünülüyor.

ENTP-A/ENTP-T (Tartışmacı): Bu kümede yer alan düşünürler; zeki ve meraklı olmalarına karşın entelektüel zorluklarla başa çıkma konusunda zayıf kalırlar. Bu kümenin ünlülerinin; Alfred “Weird Al” Yankovic, Adam Savage, Sarah Silverman, Mark Twain olduğu düşünülüyor.

İkinci sırada diplomatlar geliyor:

INFJ-A/INFJ-T (Savunucu): Bu kümede, sessiz ve içine kapanık olsalar da yeniden de ilham verici ve vazgeçmeyen idealistler yer alıyor. Bu bireylerin mistik bir aura ile çevrili oldukları da söylenebilir. Bu kümenin ünlülerinin; Martin Luther King, Nelson Mandela, Mother Teresa, Marie Kondo olduğu düşünülüyor.

INFP-A/INFP-T (Arabulucu): Bu kümede; fedakarlık, şefkat ve nezaketleriyle öne çıkan, her vakit adil bir hedef uğruna çalışmaya hazır olan bireyler bulunuyor. Bu kişilerin şiirsel bir yanı olduğu da gözlemlenebilir. Bu kümenin ünlülerinin; J.R.R Tolkien, William Shakespeare, Björk, Alicia Keys olduğu düşünülüyor.

INFJ-A/INFJ-T (Önder): Bu kümede; dinleyicileri büyüleyen, karizmatik ve ilham verici önderler yer alır. Bu başkanlar, yaptıkları konuşmalar ve yarattıkları atmosferle insanları etkileme konusunda epey başarılıdırlar. Bu kümenin ünlülerinin; Barack Obama, Oprah Winfrey, John Cusack, Ben Affleck olduğu düşünülüyor.

ENFP-A/ENFP-T (Kampanyacı): Bu kümede yer alan beşerler; coşkulu, yaratıcı ve toplumsal bir kişiliğe sahip olmakla birlikte, her vakit gülmek için bir sebep bulabilen özgür ruhlar olarak bilinirler. Bu kümenin ünlülerinin Robert Downey Jr., Robin Williams, Quentin Tarantino, RM(Kim Nam Joon) olduğu düşünülüyor.

Üçüncü sırada gözcüler kümesi geliyor:

ISTJ-A/ISTJ-T (Lojistikçi): Bu kümenin üyeleri, güvenilirlikleri konusunda asla kuşku uyandırmayan, gerçeklere odaklanan ve uygulama konusunda uzman olan bireylerdir. Bu kümesinin ünlülerinin; Sting, Denzel Washington, Angela Merkel, Natalie Portman olduğu düşünülüyor.

ISFJ-A/ISFJ-T (Savunmacı): Bu kümede, sevdiklerini her vakit muhafazaya hazır, içten ve sadık koruyucular bulunur. Bu kümenin ünlülerinin; Beyoncé, Queen Elizabeth II, Aretha Franklin, Vin Diesel olduğu düşünülüyor.

ESTJ-A/ESTJ-T (Yönetici): Bu grubun üyeleri ortasında, insanları yahut işleri yönetme konusunda eşsiz yeteneklere sahip kusursuz başkanlar yer alır. Bu kümenin ünlülerinin; Sonia Sotomayor, John D. Rockfeller, Judge Jduy, Ella Baker olduğu düşünülüyor.

ESFJ-A/ESFJ-T (Konsül): Bu kümenin üyeleri ortasında; her vakit yardıma hazır, son derece ilgili, toplumsal hünerleri güçlü ve geniş etrafları olan beşerler bulunur. Bu kümenin ünlülerinin; Taylor Swift, Jennifer Garner, Bill Clinton, Steve Harvey olduğu düşünülüyor.

Dördüncü sırada kaşifler geliyor:

ISTP-A/ISTP-T (Becerikli): Her cins aracı ustalıkla kullanabilen, yürekli ve uygulamalı tecrübelere sahip bulunan şahıslar bu kümede yer alır. Bu kümenin ünlülerinin; Olivia Wilde, Bear Grylls, Micheal Jordan, Clint Eastwood olduğu düşünlüyor.

ISFP-A/ISFP-T (Maceracı): Yaratıcılıklarını yeni alanlarda deneyimlemeye açık, sakin ve etkileyici sanatkarlar bu kümede yer alır. Bu kümenin ünlülerinin; Lana Del Rey, Jungkook(Jeon Jungkook), Avril Lavigne, Kevin Costner olduğu düşünlüyor.

ESTP-A/ESTP-T (Girişimci): Büyük riskler almaktan çekinmeyen, vizyon sahibi ve hırslı bireyler bu kümede yer alır. Bu kümede bulunan ünlülerin; Ernest Hemingway, Jack Nicholson, Eddie Murphy, Madonna olduğu düşünülüyor.

ESFP-A/ESFP-T (Eğlendirici): Bu kümede bulunanlar; etraflarındaki hayatı sıkıcı bulunmayan, doğal ve canlı olan, sevinçli ve coşkulu şahıslardır. Bu kümede bulunan ünlülerin; Elton John, Marilyn Monroe, Jamie Oliver, Adele olduğu düşünülüyor.

Not: Bu test, psikoloji bilimi açısından geçerliliği olan bir test olarak kabul görmemektedir. Testi geliştiren bireyler de psikiyatri yahut psikoloji alanlarında uzmanlaşmış bireyler değillerdir. Test bilgi vermek hedeflidir. Kesin sonuçlar vermez.

Kaynaklar: 16 Personalities, Research Gate, Truity

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu microsoft microsoft microsoft microsoft microsoft donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber