Sarsıntı bölgesindeki esnaf ve sanatkarlara borç erteleme ve düşük faizli kredi

Kahramanmaraş merkezli sarsıntılarda ziyan gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri yahut Halkbank’tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.

Cumhurbaşkanlığının bahis ile ilgili kararı Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlandı.

Kararın maksadı; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa vilayetleri ile bağlı ilçelerinde faaliyet gösteren ve 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle işleri ve/veya işletmesi ziyan gören ve/veya aktif bir halde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle yahut direkt düşük faizli kredi kullandırılmasına ait kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ait yol ve asılların belirlenmesi olarak gösterildi.

Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan zelzeleler nedeniyle işleri ve/veya işletmesi ziyan görenlerin ve/veya aktif bir formda esnaflık faaliyetini devam ettiremeyenlerin TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle yahut direkt Bankadan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesi/taksit vadesi/hesap devresi şimdi gelmemiş olmakla birlikte 6/2/2023 tarihinden itibaren altı ay içinde dolacak olan yahut 6/2/2023 tarihi prestiji ile vadesinden itibaren 90 günlük bekleme müddeti içerisinde olan kredi borçları, müracaat koşulu aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına nazaran faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren altı ay mühletle ertelenecek. Tahakkuk edecek bu faiz meblağı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak. Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler de altı ay ötelenecek.

Karar kapsamında borçlan ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ait ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme müddetinde düşük faizli kredi açılabilir ve kelam konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen kararlar uygulanmayacak.

Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme mühleti sonuna kadar takip süreci başlatılmayacak.

6/2/2023 tarihinde gerçekleşen sarsıntı nedeniyle aktif bir biçimde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkârların bu Karar kapsamında ertelenen mevcut kredileri, vadelerinin sonuna kadar düşük faizli kredi kullandırılmasına ait yayımlanan ilgili yıl kararlarının hükümleri kapsamında kıymetlendirilir ve bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılmayacak.

Erteleme süreci borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği üzere borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek.

Bankanın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden ötürü doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkârlar için Banka tarafından esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir