Dokumada etraf harekâtı! Örgü makinesine organik yağ…

Mithat Yurdakul – Tekstil üretiminin yarattığı kirliliğin önlenmesi, su ve güç tüketiminin azaltılması için bir dizi düzenleme hayata geçiriliyor. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın genelgesine nazaran, lif, elyaf, iplik, kumaş üzere üretim tesislerinde, 1 ton dokumacılık üretimi başına güç tüketimi Etraf Vilayet Müdürlüğü’ne bildirilecek. Yalıtım ve ön kurutma sistemlerinde güç tüketimi en aza indirilecek. Kurutma bacalarında toz emisyon ölçüsünün 10 mg/Nm 3 bedelini aşmaması için siklon, elektrostatik çöktürücü yahut torba filtre üzere sistemler kullanılacak. Örgü makinelerinde mineral yağ yerine daha az hava emisyonuna ve daha az kokuya neden olan, su bazlı ya da sentetik organik bazlı örgü yağları kullanılacak. Hava emisyonlarına ait arıtma sistemleri, vilayet müdürlüklerince çevrimiçi izlenecek. Boyama yapan dokuma işletmelerinde renk sarfiyatımı yapılarak, tuzlu suyun kumaş boyama ve yıkamada tekrar kullanılması sağlanacak.

Kaliteli suya ayar

Sürekli çalışan makinelerde su debisi denetim aygıtları ve otomatik kapatma vanaları yer alacak. Suyun az olduğu bölgelerde, organize sanayi bölgelerine ilişkin arıtma tesislerinden çıkan suların üretimde yine kullanımı sağlanacak. Su yumuşatma sistemlerinde, çıkış suyu ve rejenerasyon sonrası yıkama suyunun sertlik seviyesi izlenerek, gerekenden daha kaliteli su kullanımı engellenecek. Tesislerde kimyasalların başka çizgilerle on-line olarak dağıtıldığı ve uygulamadan çabucak evvel karıştırıldığı dağıtım sistemleri kullanılacak.

Havaya bakılacak

Bakanlığın düzenlemesine geçiş kademeli olarak yapılacak. Heyeti kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024, kapasitesi 5 ton/gün-10 ton/gün ortasında olan tesislerde 15 Ocak 2025, kapasitesi 5 ton/gün altında olan tesislerde ise 15 Ocak 2026 tarihine kadar uygulamaya geçilmiş olacak. Belirlenen müddetler, ilin hava kalitesi ve su kaynakları temel alınarak Mahalli Etraf Heyeti kararı ile öne çekilebilecek ya da zorunlulukla ilgili hudut kıymetler düşürülerek kapsam genişletilebilecek. Genelge kapsamına giren tesisler, 3 ay içerisinde planlarını Etraf Vilayet Müdürlüklerine sunacaklar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu microsoft microsoft microsoft microsoft microsoft donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber