Kırkpınar’ı kazanmıştı! Cengizhan Şimşek’in unvanı geri alındı

Türkiye Klâsik Güreşler Federasyonu, son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in, dopingle gayret kapsamında yapması mecburî adres bildirimlerini yapmaması gerekçesiyle kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi. Buna nazaran Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanı Cengizhan Şimşek’ten alınarak öbür finalist Mustafa Taş’a verildi.

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in derecesi, doping havuzunda olmasına karşın istenilen müddetlerde adres bildirimlerini yapmaması nedeniyle Türkiye Klasik Güreşler Federasyonu tarafından geri alındı. Bu kararın akabinde başka finalist Mustafa Taş, başpehlivan ilan edildi.

CENGİZHAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, hakkında çıkan haberlere cevap vermişti. Hiçbir yasaklı husus kullanmadığını söz eden Şimşek, “Edirne er meydanında tek başıma savaştım herkese ve her şeye karşın dik durdum, emek verdim 15 yılımı verdim bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim her türlü yasal haklarımı avukatlarımla birlikte savunacağım” dedi.

KARAR VERİLDİ

Türkiye Klâsik Güreşler Federasyonu’nun resmi sitesinden hususa ait yapılan açıklama şu formda:

“2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Konseyi tarafından taraflarına yapılan düzeltme talebi ile ilgili olarak verilen karar hakkında Federasyon Başkanlığımız, Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 21.12.2022 tarihinde Çarşamba günü akşam saatlerinde telefon ile aranılmış ve bilgilendirilmiştir. Bu telefon görüşmesi ile federasyonumuz kelam konusu Tahkim Heyeti kararıyla ilgili birinci sefer bilgi sahibi olmuştur. Bu bilgilendirme üzerine 22.12.2022 tarihinde Güreş Federasyonu Hukuk Müşavirliğinden Tahkim Konseyi kararının örneği ve ayrıntısı istenmiştir. Tahkim Konseyi kararının hukuk müşavirliği vasıtasıyla elimize ulaşması üzerine ön değerlendirmeler yapılmış ve düzeltme talebinin yapılmasına neden olan bu karar öncesi yeniden Tahkim Konseyi tarafından alınan ana karara ulaşılmış, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması için ilgili kararların TGGF Hukuk Kurulu’na sevki yapılmıştır. Bahse husus Tahkim Şurası kararı federasyonumuza resmi olarak elektronik bilgilendirme ile 28.12.2022 tarihinde saat 12.40 itibariyle yapılmıştır.

09.03.2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Konseyi kararı ile 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in dopingle uğraş kapsamında yapması zarurî adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması münasebeti ile;
1- Atletin disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Şurası kararının iptaline,
2- Atletin bildirim zorunluluğuna taammüden uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Uğraş Talimatının 2.4 ve 10.3.2 unsurları uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 09.03.2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 09.03.2023 tarihinde tamamlanmasına, 01.10.2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu müsabakalardan elde ettiği derece ve mükafatların iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile atlet hakkında verilen disiplin cezası mutlaklaşmış olup infaz edilmesi mecburî hale gelmiştir.

Bahse husus Tahkim Heyeti kararı aleyhine sportmen Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu avukatları tarafından düzeltme talebinde bulunulmuş, bu müracaat Tahkim Kurulu’nun 12.12.2022 tarih ve 2022/219 sayılı kararı ile reddolunmuştur. Tahkim Kurulu’na yapılan bu düzeltme taleplerinde yürütmeyi durdurma talebinin olmadığı anlaşılmış olup bu türlü bir talepte de bulunulmadığı ve bu istikamette de bir karar verilmediği için sportmen ile ilgili verilen cezanın infaz kararını durduran rastgele bir tüzel durumun olmadığı da anlaşılmıştır.

Açıkça görüldüğü üzere federasyonumuzun kuruluşundan evvel soruşturması başlayan ve Tahkim Heyeti kararı ile ceza uygulaması katılaşan bir hukuksal durum bulunmaktadır. Maalesef atlet Cengizhan Şimşek’in Türkiye Güreş Federasyonu’nun yetkili olduğu devir içerisinde hak mahrumiyeti müddeti içerisinde olan 9 Mart 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri ortasında pek çok karşılaşmaya katılma hakkı bulunmamasına karşın katıldığı ve bir kısmında da derece ve ödül aldığı belirlenmiştir.

Üzülerek söz ediyoruz ki federasyonumuzun hukuken yağlı güreşte yetki kullanmaya başladığı 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Türkiye Güreş Federasyonu’ndan alınan cezalı atlet listesinde Cengizhan Şimşek’in isminin bulunmaması, ayrıyeten soruşturmadan ve Tahkim Şurası kararından da federasyonumuzun bilgilendirilmemesi nedeniyle birebir ihlal 1 Ağustos 2022 sonrasında da devam etmiştir.

Tüm bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda Tahkim Konseyi kararının uygulanmasıyla ilgili olarak;

1- Sportmen Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti müddeti içerisinde yapmış olduğu karşılaşmalar sonucu elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine,
2- Kelam konusu hak mahrumiyeti cezasının Dopingle Çaba Komisyonu’nun Tahkim Kurulu’nun hak mahrumiyeti kararına uyulmaması nedeniyle ek olarak açtığı soruşturmanın sonuçları gizli kalmak kuralıyla 9 Mart 2023’e kadar devamına,
3- Bu çerçevede 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek’ten alınarak başka finalist Mustafa Taş’a verilmesine, Tarihi Kırkpınar başpehlivan ikincisinin İsmail Balaban, üçüncülerinin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici olarak belirlenmesine, tekrar Tarihi Kırkpınar son çeyrek finalistinin Orhan Okulu olarak belirlenmesine,
4- Atletin 2022 yılı Kumluca, Manavgat, Çankırı Yapraklı, Kırklareli Kavaklı, Antalya Gökbel, Bolu Gerede ve Çanakkale Çardak Güreşlerinde elde ettiği derecelerin iptaline, yeni sıralamaların talimat kararlarına nazaran belirlenmesine, karar verilmiştir.

Federasyonumuz dopingle çaba konusunda sıfır tolerans prensibine nazaran hareket etmekte olup, pak spor ve pak çaba anlayışını büyük bir titizlikle yürütmektedir ve yürütmeye de devam edecektir.

Bu kapsamda önümüzdeki periyotta dopingle uğraş konusunda önemli bir eğitim ve bilgilendirme süreci gerek atletlerimiz ve antrenörleri gerek kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımız nezdinde başlatılacak olup istenmeyen sonuçların önleyici çalışma ile en az seviyeye indirilmesi sağlanacak ve klasik güreşimizin hak ettiği noktaya gelmesi için her türlü uğraş ve özveri gösterilecektir.
Yaşanan bu olumsuz olayda temel itibariyle dopingli unsur kullanımı değil, eğitim ve bilgi eksikliği nedeniyle olduğuna inandığımız çok büyük bir ihmal ve usuli yanılgı ile bilgilendirme mecburiyetine uyulmamasına bağlı hiç istenmeyen bir sonucun doğması, planlaması içinde olduğumuz eğitim sürecinin ne kadar değer taşıdığını ortaya koymaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu microsoft microsoft microsoft microsoft microsoft donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber