7. Yargı Paketi’nde taslak hazır! İşte ayrıntılar

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın birinci kabine toplantısında sunum yapmasının akabinde paketin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Pakette yer alan çok kıymetli düzenlemelerden kimileri şunlar:

Konutta ‘çat-kapı’ haciz uygulaması kalkıyor

*Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz süreci yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının lakin “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.

*Aile bireylerine ilişkin ibadete mahsus yahut ferdî eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm konut eşyaları, haczi caiz olmayan mallar ortasına alınmaktadır. Buna nazaran meskende ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza üzere eşyalar haczedilemeyecek.

*İcra takibine bahis alacağa yetecek ölçüsü aşacak formda (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL’lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

Uyuşturucu ile uğraş için kıymetli düzenlemeler

*Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hususlara yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi emeliyle, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu unsur olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınmaktadır.Böylelikle anılan hususların imal ve ticareti cürmünün cezasının alt sonu, 10 yıldan 15 yıl mahpusa çıkarılmaktadır.

*Uyuşturucu imal ve ticareti ile daha aktif gayret edilebilmesi için uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti hatası için görevlendirilen zımnî soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses yahut manzara kaydı yapabilmesine imkan sağlanmaktadır.

*Elkonulan hususun uyuşturucu husus olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma basamağında sulh ceza hâkimliğince bu hususun müsaderesine ve imhasına karar verilmesi mecburî hale getirilmektedir. Böylece soruşturma yahut kovuşturmanın mutlaklaşması beklenmeden uyuşturucu unsurların imhası sağlanmış olacaktır.

*Uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullananlar ile bu hedefle uyuşturucu unsur satın alan, kabul eden yahut bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi ve/veya kontrollü özgürlük önlemi sürecinin daha aktif işletilebilmesi öngörülmektedir.

– Tedavi ve/veya kontrollü hürlük önlemlerine ait uzatma müddeti, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun müddet tedavi ve/veya kontrol altında tutulması sağlanmaktadır.

– Ayrıyeten, Cumhuriyet savcısının, erteleme mühleti içinde uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az iki sefer ilgili kuruma sevk etmesi zarurî hale getirilmektedir.

– Cumhuriyet savcısı tarafından kuşkulu hakkında verilen erteleme kararının kolluk ünitelerine bildirilmesi sağlanmakta ve bu kararın kolluk üniteleri tarafından da şahsen şüpheliye bildirim edilmesine imkân tanınmaktadır.

*Denetimli Özgürlük Hizmetleri Kanununa eklenen 12/A hususuyla, uyuşturucu yahut uyarıcı husus bağımlılarına has düzgünleştirme önlemleri geliştirilmekte ve yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet savcıları ile kontrollü hürlük uygulaması kapsamında misyon alan çalışanın sorumlulukları detaylı bir formda düzenlenmektedir.

*Uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak kabahatinden hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması mecburî hale getirilmektedir.

Uyuşturucu bağımlısı hatalıların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak

– Ayrıyeten tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine yahut mevcut ceza infaz kurumlarının bir kısmının bu emel için düzenlenebilmesine imkan tanınmaktadır.

– Tekrar, uyuşturucu kullanmak hatasından ötürü mahkum olup da kontrollü hürlüğe ayrılan mahkumlara, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilmektedir.

*Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi ve yürütülecek hizmetlerin aksamaması için ilgili Bakanlıkların bütçesine ödenek konulması ve bu konuda işçi görevlendirilmesi tarafında düzenleme yapılmaktadır.

Avukatlık ve İsimli Yardım Sistemine Ait Düzenlemeler

Avukatlık mesleğinin birinci beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenmektedir.

Arabuluculuğa Ait Düzenlemeler

*Kira bağlantısından kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), paydaşlığın giderilmesine ait uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zarurî arabuluculuk kapsamına alınmaktadır.

*Ticari davalar ve iş mukavelesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, olumsuz tespit ve istirdat davalarının mecburî arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenmektedir.

*Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilmektedir.

*Arabuluculuğa ait Ülkemizin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi’nin, iç hukukumuza ahenginin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Göçmen Kaçakçılığı cezaları arttırılıyor

*Göçmen kaçakçılığı kabahatiyle daha aktif çaba edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması hedefiyle hatanın cezasının alt sonu 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır.

*Göçmen kaçakçılığı cürmü, 6136 sayılı Kanunun ek 12 nci unsuru kapsamına alınmaktadır. Böylece, göçmen kaçakçılığı hatası nedeniyle el konulan araç, gereç ve materyalin, ulusal savunma yahut iç güvenlik hizmetleriyle direkt ilgili olması durumunda bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

*Adli süreçler çerçevesinde “yurt dışına çıkamamak” biçiminde isimli denetim kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe Cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmekte ve yönetimin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların hudut dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınmaktadır.

Savunma Sanayiine Ait Düzenlemeler

5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanununa bir unsur eklemek suretiyle Aselsan, Havelsan ve Roketsan üzere Ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içinde yahut yurt dışında tıpkı alanda faaliyet gösteren öteki kurum yahut kuruluşlarda çalışmasını yahut işletme açmasını zorlaştıracak önlemler alınmaktadır. Böylece savunma sanayii kapsamında yapılan faaliyetlere yönelik rekabet yasağının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bireysel müracaat belgeleri tazminat kuruluna aktarılacak

Geçici unsurla, hala Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı kişisel müracaatların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Kuruluna aktarılabilmesi ve bu Kurul tarafından incelenerek bir an önce tahlile kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Kanun Yollarına Müracaat Müddetlerine Ait Düzenlemeler

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına müracaat mühletleri “iki hafta” olarak düzenlenmekte ve böylece yeknesak hale getirilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu microsoft microsoft microsoft microsoft microsoft donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber