Mahkemeden ilaç parası için emsal karar

Dosyayı inceleyen İzmir 1’inci İş Mahkemesi, ihtiyati önlem kararı vererek, dava mühletince kelam konusu ilacın SGK tarafından hastaya ödenmesine hükmetti. Yaşlı aylığı ile geçinen D.C., ilacı satın alacak ekonomik gücü olmaması nedeniyle avukat Murat Turgut Minar’a başvurdu. Sıhhat Bakanlığı’nın 29 Kasım 2022 tarihinde endikasyon dışı kullanım müsaadesi vererek ilacın tıbben kullanılmasının uygun olduğunu teyit ettiğini belirten Avukat Minar, geçen 6 Aralık’ta SGK’ya başvurarak ilacın bedelinin karşılanmasını istedi. Lakin, SGK’dan bir gün sonra gelen yanıtta ilacın bedelsiz karşılanmayacağı belirtildi. Bunun üzerine Minar, 8 Aralık’ta İzmir 1’inci İş Mahkemesi’ne başvurarak, ihtiyati önlem kararı alınması için dava açtı.

SGK TARAFINDAN ÖDENECEK

Mahkemeye verilen dilekçede, tedavinin kesintiye uğramasının geri dönülmez biçimde büyük ziyanlar doğurabileceğine yer verilirken, “Müvekkilimin tedavisinin aksaması nedeniyle çok geçmeden ömrünü yitirebileceği de nazara alınmalıdır” kelamlarına yer verildi. Kararda ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 389’uncu hususu hatırlatılıp, “Mevcut bir durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin değerli ölçüde zorlanacağından ya da büsbütün imkansız hale geleceğinden yahut gecikmesi sebebiyle bir sakıncanın veyahut önemli bir zararın doğacağından telaş edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati önlem kararı verilebileceği’ dikkate alınarak ve evraktaki mevcut kanıtlar göz önünde bulundurmak sureti ile ihtiyati önlem talebinin teminatsız olarak kabulü gerekmiştir” denildi. Avukat Minar, dava sonlandığında da lehlerine bir sonuç çıkmasını ve gereksinimi olan bütün vatandaşların bu ilaca fiyatsız biçimde erişebilmesini umduklarını belirterek, “SGK’nın ilaçların ödemelerine ait olarak yeni tedavi formülleri ile tıpkı süratte kendisini güncellemesi gerekmektedir. Açtığımız bu davada mahkemece; müvekkilin tedavisinde hayati değere sahip ilacın dava sonuna kadar tedbiren SGK tarafından ödenmesine karar vermiştir. Dava kanser ilaçlarının ve bilhassa akıllı ilaç teknolojisi ile üretilen ilaçların da kurumca ödenmesi konusunda dava sonucu beklenmeksizin ödenebileceğini de göstermiştir” değerlendirmesini yaptı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir