Türkiye Yenilenebilir Güç Görünümü 2022 Raporu: ‘Türkiye yenilenebilirde üretimi süratle katlayabilir’

IICEC Yöneticisi Bora Şekip Güray’a nazaran 2050’ye kadar Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir gücün oransal katkısı 2 kat, toplam güç sisteminde ise yenilenebilir güç katkısı dört katın üzerinde artabilir.

GÜNEŞ VE RÜZGÂR ÖNCÜ

Ayrıca bu alanda bir ünite elektrik yatırım artışının, ithal fosil yakıt ve emisyon maliyetlerinde 10 ünite tasarruf yaratacağı hesaplanıyor. Güray’ın paylaştığı öbür ayrıntılara nazaran de 2050 yılında ‘yüksek senaryo’da elektrik üretiminin yüzde 90’a yakını yenilenebilir güçten sağlanabilecek. Bu yolda güneş ve rüzgâr en önde olacak. Güneş ve rüzgârın elektrik üretimine katkısı oransal olarak 4 kat artışla 2050’de üçte ikiye çıkabilir. Güray, “Özellikle yenilenebilir güç odaklı ve verimli bir elektrik sistemi için yapılacak yatımlar, Türkiye’nin fosil yakıt ithalatını ve emisyon envanterini büyük oranda azaltacaktır” diyor.

 

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM

Raporda, Türkiye’nin yenilenebilir güçte ve ilgili teknolojilerde yüksek büyüme potansiyelinin kıymetlendirilmesi için 7 somut teklif sunuluyor:

* 2050 yılında 250 GW’nin üzerinde yenilenebilir güç şurası gücü ile yüzde 85’in üzerinde yenilenebilir elektrik üretim hissesine, kesin güç talebinde yüzde 50 toplam yenilenebilir hissesine ulaşılmasını ve buna yönelik yol haritalarının kaynakları, teknolojiler ve dallar bazında belirlenmesi.

* Verimli, derinlikli, maliyetleri yansıtan, öngörülebilir bir elektrik piyasası işleyişi için sürdürülebilir yatırım ve finansman modellerinin geliştirilmesi, böylece proje stoğunda güçlü büyümenin sağlanması.

* Elektrik sisteminin omurgasını oluşturan şebekelerin kapasitesinin ve esnekliğinin, uzun vadeli dinamik planlama ile desteklenen teknoloji odaklı yatırımlar ile güçlendirilmesi.

* Rüzgar ve güneş kesimlerinin Türkiye’nin bölgesel pak güç teknolojileri üretim üssü olmasını destekleyecek biçimde sürdürülmesi; güç depolama ve yeşil hidrojen üretimi teknolojilerinin hayata geçirilmesi.

* Binalarda, endüstride ve ulaşımda pak elektrifikasyona ek olarak, direkt yenilenebilir güç katkısının da en az üç kat artırılmasını temin edip pak güç dönüşümünün desteklenmesi.

* Güç verimliliği potansiyelinden ve dijitalleşme tahlillerinden faydalanarak, yenilenebilir güç ekosistemlerindeki büyümenin yüksek katma kıymetli fırsatlara dönüştürülmesi.

* Yenilenebilir güçte güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçiliği destekleyecek, nitelikli insan kaynağının ve girişimcilik ekosistemlerinin geliştirilmesi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu microsoft microsoft microsoft microsoft microsoft donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber