Yargıtay’dan emsal kredi kart limit kararı

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye nazaran, “Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin S.S.’nin davalı bankadan 4 bin lira limitli kredi kartı aldığını ve kart limitinin 4 bin lira olmasına güvenerek bu kredi kartını dava dışı aile dostu E.İ.’ye verdiğini, müvekkilinin kredi kartı hesap özetinde 45 bin lira borç olduğunu anlayınca ilgili banka şubesine başvurduğunu, lakin bankayla yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını, icra takibine maruz kalmamak maksadıyla bankaya bu ölçüden 19 bin 700 lira ödediğini, kart borcunun 4 bin liralık kısmına katlanmak zorunda olduğu için bankaya ödediği bedelden limit üstü olan 15 bin 700 liralık kısmın müvekkilinden haksız olarak alınmış olduğunu ileri sürerek; fazla yapılan ödemenin iadesine ve ödenmemiş olan kalan 28 bin liradan ötürü müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etti.

MAHKEME DAVAYI KISMEN KABUL ETTİ

Tüketici Mahkemesi, davalı bankanın kredi kartının limitini aşacak formda kullanılmasına müsaade verdiği için davacı ile birlikte eşit kusurunun olduğu, 4 bin lira limit dışında kalan 40.518 liralık ölçünün yarısının davacının, yarısının da davalının sorumlu olduğu, davacının kendisine ilişkin sorumluluk ölçüsünden bankaya yaptığı 19 bin 700 lira ödemenin düşülmesi ile davacının 4 bin 559 lira asıl alacak, bin 927 lira işlemiş faiz olmak üzere toplam 6 bin 583 liradan sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, fazlaya ait istemin reddine karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay Hukuk Dairesi, “Dava konusu kredi kartı davacıya teslim edilmiş olup, kredi kartı hamili kendi iradesi ile kredi kartını verdiği kişinin yaptığı süreçlerin tamamından sorumludur. Bu nedenle kanıtlanamayan davanın reddi gerekirken yazılı münasebet ile haklı olmayan davanın kısmen kabulü isabetsizdir” gerekçesiyle kararı bozdu.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ DİRENDİ

Tüketici Mahkemesi, evvelki karar münasebeti yanında, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 15. ve 16. hususlarına değinilerek, davalı Bankanın limit üzerinde yapılan harcamalara onay vermemesi ve limitin aşılmaması için gerekli teknik tedbirleri alması gerektiği belirtilmek suretiyle” direnme kararı verdi. Direnme kararı mühleti içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edildi.

YARGITAY HUKUK GENEL KONSEYİ HEM BANKAYI HEM DE MÜŞTERİYİ KUSURLU BULDU

YARGITAY Hukuk Genel Konseyi ise “5464 sayılı Kanunun 15. ve 16. hususlarına nazaran, kredi kartının ve kredi kartına ilişkin şifrenin korunması yükümlülüğü kart hamiline yüklenmiştir. Kart hamili kart ve şifre ile hesabı üzerinde belirlenen limit dahilinde süreç yapabilecek ve tasarrufa bulunabilecektir. Davalı bankanın da limit üzerinde yapılan harcamalara onay vermemesi ve limitin aşılmaması için gerekli teknik tedbirleri alması gerekmektedir. Fakat üste motamot alınan 05.10.2011 tarihli yazı içeri göstermektedir ki, davalı Banka kart limitinin aşılmaması için gerekli tedbirleri almamış, sistemdeki teknik kusur nedeniyle limit üstü harcamaya müsaade vermiştir. Hâl bu türlü olunca; lokal mahkemece hem davacı asılın hem de davalı bankanın kusurlu olduğuna yönelik verilen direnme kararı yerindedir.” diyerek Tüketici Mahkemesi’nin direnme kararını yerinde buldu. Hukuk Genel Konseyi somut uyuşmazlık istikametinden hem davacı müşteriyi hem de davalı bankayı ortak kusurlu bularak davayı sonlandırdı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu microsoft microsoft microsoft microsoft microsoft donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber