Belediyelere işe alım soruşturması! İçişleri’nden bir açıklama daha

Açıklamada şu sözlere yer verildi:  Birtakım basın yayın organlarında; “Belediyelerde 31/07/2022 tarihinden evvel işe alınmış olan terör örgütleriyle irtibatlı yahut iltisaklı bireyler çalıştırılıyor ve bu bireylere dokunulamıyor ise bunun sorumlusunun Belediyeler değil Vilayet Valileri yahut İçişleri Bakanı olduğu” halinde amaçlı yazıların yer aldığı görülmüştür.

Bakanlığımızca, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu gerçek bilgilendirmek hedefiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza intikal eden ihbarlar ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve öteki kimi belediyelerde inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı bireylerin çalıştırıldığına ait ihbarlar üzerine Bakanlık Makamının 20/12/2021 tarihli onayı ile özel teftiş başlatılmıştır. Mülkiye, Ticaret ve Maliye Müfettişleri ile MASAK Uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti tarafından yürütülen özel teftiş 26/08/2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Özel teftiş kapsamında yapılan incelemelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ve belediye şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı yahut iltisaklı 1.668 kişi çalıştığı tespit edilmiştir. Bunlardan 505 kişinin haklarındaki kayıtların işe girişlerine mahzur teşkil edebileceği değerlendirildiğinden, sorumlular hakkında Bakanlık Makamının 06/06/2022 tarihli onayı ile araştırma/ön inceleme başlatılmıştır.

432 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İncelemeye tabi 505 şahıstan 484’ünün güvenlik soruşturmaları yapılmadan, hasebiyle terör örgütleriyle irtibatlı yahut iltisaklı olup olmadıkları araştırılmadan ve/veya durumları değerlendirilmeden işe alındıkları anlaşılmıştır. Kamu kurum ve kurulularında çalışmakta iken KHK ile kamu misyonundan ihraç edilen 21 kişinin ilgili KHK’larda “ihraç edilen şahısların direkt yahut dolaylı olarak kamu misyonunda çalıştırılamayacakları” belirtilmesine karşın şirketlerde işe alındığı, PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yahut iltisaklı olan 432 bireyden 6’sının PKK/KCK Terör Örgütü ismine kırsal alanda silahlı olarak faaliyette bulunduğu, 36’sının PKK/KCK “Sözde Bedel Ailesi” mensubu olduğu tespit edilmiştir.

İBB, İSKİ, İETT…

Terör kabahatlerinin soruşturulması genel kararlara nazaran Cumhuriyet savcılıkları tarafından yürütüldüğünden, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı bireylerin işe alım süreçlerinde sorumlulukları bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ile şirketlerinin yetkilileri hakkında düzenlenen 06/12/2022 tarihli tevdi raporu, Bakanlığımızca 09/12/2022 tarihinde gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 06/06/2022 tarihinde başlatılan soruşturma 06/12/2022 tarihinde tamamlanmıştır. Bu durumda, 31/07/2022 tarihi yahut öncesinde yani soruşturma devam ederken Valilik yahut İçişleri Bakanlığınca kamu misyonundan çıkarmaya ait bir süreç tesis edilmesine imkan bulunmadığı nettir.

YETKİ BELEDİYE BAŞKANLARINDA

Diğer taraftan, mer-i mevzuata nazaran belediye çalışanlarının atanma koşullarını taşıyıp taşımadığını kıymetlendirme ve atama yetkisinin münhasıran belediye liderlerine ilişkin olduğu, atanma koşullarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları açıktır. Belediye şirketlerinde ise çalışanları işe alma ve işten çıkarma yetkisi kıymetlendirme komitesi kararı üzerine kendi yetkili mercilerine aittir.

Dolayısıyla diğer mercilere sorumluluk yüklemeye yönelik mesnetsiz savlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu microsoft microsoft microsoft microsoft microsoft donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber