Sıfır Atık 5 yaşında

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Projesi ile 154 bin bina ve yerleşkede sıfır atık yönetim sistemine geçiş sağlandı. 81 il için “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planları” hazırlandı.

BELGESİ DE VAR

Sıfır atığı bir hayat tarzına dönüştürmek için 18 milyon kişiye eğitim verildi. Çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği başlıkları eğitim-öğretim müfredatına girdi.

Sıfır Atık Projesi, 11. Kalkınma Planı’nda bir devlet politikası haline geldi. Türkiye genelinde, 154 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemi uygulanmaya başlandı.

Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde sıfır atık yönetim sistemini kuran bina ve yerleşkelere ve mahalli idarelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 12 Ocak 2020’den itibaren 112 bin kurum/kuruluş binasına Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi.

PROJENİN KAZANIMLARI

– Ücretli plastik poşet uygulamasına geçilen 1 Ocak 2019’dan 2021’e kadar plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 düştü. Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atık ve 23 bin ton sera gazı engellendi. 3.8 milyar TL tasarruf edildi.

– Tarım ve sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde suyun verimli kullanılması sağlanarak drenaj suları ve arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı bu yılın ilk yarısında yüzde 4’e ulaştı.

– 20.4 milyon ton kağıt-karton, 5.4 milyon ton plastik, 2.3 milyon ton cam, yarım milyon ton metal, 5.2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplamda yaklaşık 33.8 milyon ton geri kazanılabilir atık bakanlıktan lisans almış işletmelerce geri kazandırıldı. Geri kazanımın maddi karşılığı 62.2 milyar TL’ye ulaştı.

– 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27.2’ye çıkarıldı.

– “Sıfır Atık Mavi Hareketi” ve deniz çöpleri il eylem planlarının uygulanmasıyla 2019 yılından 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 180 bin ton deniz çöpü toplanarak bertarafa gönderildi. Gemilerden kaynaklanan atıkların denize verilmesini önlemek amacıyla faaliyet gösteren atık kabul tesisi sayısı da bu süreçte 332’e ulaştı.

– Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu “Sıfır Atık” kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu microsoft microsoft microsoft microsoft microsoft donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber