İBB’ye işe alım soruşturması! Bakan Soylu: Ateş bacayı sarmış!

Mersin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan husus ile ilgili idari soruşturmaların tamamlandığını, tevdi raporlarının ise savcılıklara gönderildiğini belirten Bakan Soylu, ‘Ateş bacayı sarmış(!)’ başlığıyla şu paylaşımları yaptı;

HDPKK’nın referansı ile CHP’li belediyelere ve şirketlerine doldurulan terör örgütlerinde faaliyet gösterenlere, irtibatlı ve iltisaklı olanlara yönelik müfettiş soruşturmalarının sonuçları ortaya çıkınca Hürmet Öztürk’te ateş bacayı sarmış, aklınca aklama operasyonuna başlamış.

1 yıl evvel mevzu gündeme gelip müfettiş soruşturması başladığında, evvel bu alımları reddettiniz, akabinde da tüm belediye çalışanları “zan altında” bırakılıyor dediniz. HDPKK’nın referansıyla alınan, terör örgütlerinde faaliyet gösterenleri, irtibatlı ve iltisaklıları gizlemek için İBB’de çalışan suçsuz insanların tamamını kendinize kalkan yaptınız. Bizi, onların tamamını suçluyormuşuz üzere gösterdiniz. Lakin müfettişlerin soruşturması başlayınca HDPKK’nın tavsiyesi ile işe alınan birinci etapta yaklaşık 120 kişiyi apar topar işten çıkardınız.

Mersin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan husus ile ilgili idari soruşturmalar tamamlanarak, tevdi raporları savcılıklara gönderilmiştir. İzmir, Ayvalık ve öbür belediyelerde yürütülen soruşturmalar ise devam etmektedir. Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir. Yapılan tüm süreçler, kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Konseyi tarafından mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte kelam artık yargıdadır.

Ayrıca, HDPKK’nın referansıyla hile ve hülle yapılarak işe alımların nasıl gerçekleştiği aşağıdaki 11 husus ile tek tek açıklanmıştır.

HDPKK’NIN REFERANSIYLA HİLE VE HÜLLE YOLUYLA İŞE ALIMLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine işçi alınırken mevzuatın emrettiği tüzel sürecin işletilmediği, uyulması gereken prosedüre uyulmadığı, Bu kapsamda;

1) İşe alınacak işçi hakkında, işe alınma tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat kararlarına nazaran, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” yaptı rılması mecburiyken, işe alınan işçi hakkında bu süreç yaptırılmadan ya da işe alınmalarından sonra yaptırılmak suretiyle terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunan şahısların işe alındığı (Seyhan, İstanbul),

2) İşe alınacak çalışanın İsimli sicil dokümanları e-devlet üzerinden alınırken “Kamu/Özel” seçeneğinden “Özel” seçeneğinin seçilmesi nedeniyle, bu şahısların büyük çoğunluğuyla ilgili yalnızca isimli kaydın bulunduğu, arşiv kaydının ise bulunmadığı, bunun bir hülle prosedürü olarak kullanıldığı (İstanbul),

3) Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine birinci kere işe alınan işçi için mevzuata nazaran “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” sonucunda, ilgilinin durumunu görüşmek üzere bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulması gerekirken, bu kurulun oluşturulmadığı yahut oluşturulan kurulun geç çalışmaya başladığı, münasebetiyle terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan bireylerin durumları değerlendirilmeden işe alındığı (İstanbul),

4) İşe alınacak kimi şahıslar hakkında “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” yaptırıldığı ve gelen kayıtlar “Değerlendirme Komisyonu” tarafından kıymetlendirilerek işe alınmaları sakınca!’ görüldüğü halde, yönetim tarafından olumlu kıymetlendirilerek işe alındıkları (İstanbul),

5) Terör örgütleri ile irtibatlı yahut iltisaklı bireylerin yüklü olarak belediye şirketleri üzerinden işe alındığı, lakin belediyenin memurlar eliyle yürütülmesi gereken ünitelerinde çalıştırıldıkları (Mersin, Seyhan, Ayvalık, Ataşehir, İstanbul),

6) “Terör örgütleriyle ilişkili yahut anayasal sisteme kaşı işlenen suçlardan” mahkümiyet kararı bulunanların işe alındığı (İstanbul, Seyhan),

7) PKK terör örgütü tarafından kelamda “DEĞER AİLESİ” olarak isimlendirilen ailelere mensup, örgütle irtibatlı ve iltisaklı kimi şahısların işe alındığı (Mersin, Seyhan, İstanbul),

8) PKKİKCK Terör Örgütü ismine kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olan şahısların belediye şirketlerinde işe alındığı (İstanbul),

9) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken KHK ile kamu misyonundan ihraç edilen bireylerin, ilgili KHK’larda “ihraç edilen bireylerin direkt yahut dolaylı olarak kamu vazifesinde çalıştırılamayacakları” belirtilmesine karşın, belediye şirketleri üzerinden tekrar işe alındıkları, bunu bir hülle metodu olarak kullandıkları (İstanbul),

10) Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahla yağmalamak, silahla yaralamak, resmi dokümanda sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal etmek, ticaretini yapmak ve kullanmak üzere hatalardan kabahat kaydı bulunanların işe alındığı (Ataşehir),

11) Şirketler üzerinden işe alınanlardan, terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan bireylerin zımnilik içeren ünitelerinde, cinsel taciz cürmünden kaydı olan şahısların ise bayan ve çocukların ağır olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan Toplumsal Hizmetler, Bayan ve Aile Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü üzere hassas ünitelerde çalıştırıldığı (Ataşehir).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry rentry penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu penzu microsoft microsoft microsoft microsoft microsoft donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber donanım haber medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium medium sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google sites google scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop scoop bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber bilim haber